Tavastgatan 48
118 24 Stockholm
08-410 28 194
bitte@sbuab.se

SBU Framtid satsar på träbyggande

Nu tas nästa steg då bolaget även fokuserar på att bygga mer i trä och inleder ett samarbete med Södra Skogsägarna. Startskottet blir Kilströmskaj i Karlskrona. 50 lägenheter, ett sexvåningshus och två fyravåningshus vars fasader kommer att bestå av färgade cederspån.

SBU Framtid inleder utvecklingsarbete kring byggsystem i massivt trä med Södra

– En förutsättning för att skapa extra värden i byggprocessen är långsiktiga samarbeten. Trä i höga byggnader är ett relativt nytt sätta att bygga i Sverige, säger Torsten Kai-Larsen, vd och grundare av SBU Framtid.

SBU Framtid vinner markanvisning i Karlshamn

SBU, JSB och Wingårdhs har med det gemensamma bolaget SBU Framtid vunnit en tävling om att få rita nya bostäder i Karlshamn. Det nya Kvarteret Åsikten kommer att byggas längs Mieån i centrala Karlshamn, och bestå av sex stycken röda trähus.

SBU, JSB och Wingårdhs går samman i gemensamt bolag

En fastighetsutvecklare, ett byggföretag och ett arkitektkontor med en gemensam vision. Att skapa konstnärligt arkitektoniska miljöer som även är kostnadseffektiva.