Tavastgatan 48
118 24 Stockholm
08-410 28 194
bitte@sbuab.se

SBU, JSB och Wingårdhs går samman i gemensamt bolag

SBU, JSB och Wingårdhs går samman i gemensamt bolag

SBU, JSB och Wingårdhs går samman i gemensamt bolag

En fastighetsutvecklare, ett byggföretag och ett arkitektkontor med en gemensam vision. Att skapa konstnärligt arkitektoniska miljöer som även är kostnadseffektiva.

SBU AB, JSB och Wingårdhs bildade i början av februari 2019 SBU Framtid AB efter att JSB och Wingårdhs förvärvat totalt 67 % av röster och kapital i SBU Framtid AB. Med förvärvet följer det helägda dotterföretaget Svensk Bostadsutveckling AB.

– Tillsammans har vi en enorm genomförandekraft. Vi är alla visionärer med olika expertområden men med samma mål. Nämligen att ge fler möjlighet att bo bättre, säger Gert Wingårdh.

Affärsmodellen i SBU Framtid AB är att med gemensamma kompetenser och erfarenheter kunna projektera och bygga kostnads- och priseffektiva bostäder med hög och utmärkande arkitektonisk gestaltning. Wingårdhs bidrar med det arkitektoniska, JSB står för produktionserfarenhet och produktionsresurser medan Torsten Kai-Larsen från SBU står för omfattande nätverk och flerårig erfarenhet av fastighetsutveckling.

Med förvärvet följer ett antal bostadsprojekt i Mälardalen, Södertälje och Karlskrona med ett totalt försäljningsvärde om lite över en miljard kronor. Ytterligare projekt är på väg in.