Tavastgatan 48
118 24 Stockholm
08-410 28 194
bitte@sbuab.se

SBU Framtid vinner markanvisning i Karlshamn

SBU Framtid vinner markanvisning i Karlshamn

SBU Framtid vinner markanvisning i Karlshamn

Det blir sex nya flerfamiljshus i trä vid Mieån i Karlshamn när SBU Framtid vinner markanvisningstävling

SBU, JSB och Wingårdhs har med det gemensamma bolaget SBU Framtid vunnit en tävling om att få rita nya bostäder i Karlshamn. Det nya Kvarteret Åsikten kommer att byggas längs Mieån i centrala Karlshamn, och bestå av sex stycken röda trähus.

Husen kommer att harmoniera med befintlig bebyggelse och vara såpass låga att de inte skymmer utsikten för grannhusen.

– Det är kul att få in ett så inspirerande förslag som ”Kvarteret Åsikten” i en känslig miljö. SBU Framtid har förstått platsen och visar hänsyn till bakomliggande hus, säger Elisabeth Rydberg, arkitekt på Karlshamns kommun.

Med Kvarteret Åsikten utvecklar vi stadens front mot Mieån och skapar ett nytt, attraktivt stadsrum mot stadens inre vatten. Vi vill lyfta fram Å-rummets karaktär som urbant parkstråk som binder ihop staden. Med en karaktärsstark men respektfull gestaltning förstärks stadens identitet och förvaltar de särdrag som gör staden unik.

Husen beräknas så klara 2022, som tidigast.