Tavastgatan 48
118 24 Stockholm
08-410 28 194
bitte@sbuab.se

SBU Framtid är arkitekt, bostadsutvecklare och entreprenör i ett och samma bolag – det är vi först med i Sverige i dag.

Tillsammans har vi en enorm genomförandekraft. Vi är alla visionärer med olika expertområden men med samma mål. Nämligen att ge fler möjlighet att bo bättre.

SBU Framtid är arkitekter, bostadsutvecklare och entreprenör i ett och samma bolag – det är vi först med i Sverige i dag.

Den största fördelen med ett gemensamt bolag är att vi kan dra nytta av de erfarenheter som finns i de utförda projekten, och ta med dem in i de nya. Detta är också grunden för vår affärsidé, att med gemensamma kompetenser och erfarenheter kunna projektera och bygga kostnads- och priseffektiva bostäder med hög och utmärkande arkitektonisk gestaltning. Wingårdhs bidrar med det arkitektoniska, JSB står för produktionserfarenhet och produktionsresurser medan Torsten Kai-Larsen från SBU står för omfattande nätverk och flerårig erfarenhet av fastighetsutveckling.

Det fördjupade samarbetet resulterar i att både bostadsutvecklare och entreprenör förstår de väsentliga gestaltningsmässiga kvaliteterna genom hela processen. Vi kan redan i ett tidigt skede utesluta de ofta överflödiga och kostnadsdrivande delar som inte skapar något mervärde, samtidigt som både entreprenör och bostadsutvecklare får stöd av arkitekten tills projektet står klart. Väsentliga värden kompromissas inte bort vilket i dag är snarare en regel än ett undantag.

– Tillsammans har vi en enorm genomförandekraft. Vi är alla visionärer med olika expertområden men med samma mål. Nämligen att ge fler möjlighet att bo bättre, säger Gert Wingårdh.