Tavastgatan 48
118 24 Stockholm
08-410 28 194
bitte@sbuab.se

Kilströmskaj

  • Plats: Kilströmskaj, Karlskrona
  • Projekt: Tre flerbostadshus
  • Omfattning: 44 bostadsrätter 3-5 RoK, bokaler och en restaurang
  • Status: Färdigställt hösten 2020

Kilströmskaj

På bästa läge i centrala Karlskrona planeras tre flerbostadshus i bostadsrättsform. Det blir lägenheter i varierande storlek men också bokaler och en restaurang mot Saltö Sund. Genom projektet utvecklas också de närliggande offentliga miljöerna med ett nytt torg, ett kajstråk och en småbåtshamn. Arkitekturen lånar karaktärsdrag från Karlskronas landmärken och tar hänsyn till stadens marina historia och siluetter. Resultatet blir byggnationer i trä med en helt egen karaktär, samtidigt som de framstår som omisskännligt Karlskrona.

Läs mer om projektet här …