Tavastgatan 48
118 24 Stockholm
08-410 28 194
bitte@sbuab.se

Kvarteret Åsikten

  • Plats: Mieån, Karlshamn
  • Projekt: Sex flerfamiljshus i trä
  • Omfattning: 48 lägenheter
  • Status: Husen beräknas stå klara tidigast 2022

Kvarteret Åsikten

Sex nya flerfamiljshus i trä ska växa fram vid Mieån i Karlshamn. De rödfärgade husen kommer att uppföras i trä och harmoniera med befintlig bebyggelse samt vara såpass låga att de inte skymmer utsikten för grannhusen. Med Kvarteret Åsikten utvecklar vi stadens front mot Mieån och skapar ett nytt, attraktivt stadsrum mot stadens inre vatten. Vi lyfter fram å-rummets karaktär som urbant parkstråk och binder ihop staden. Med en karaktärsstark men respektfull gestaltning förstärks stadens identitet och förvaltar de särdrag som gör staden unik.

Vill du veta mer om projektet?

Tack! Vi håller dig uppdaterad.
Kontrollera att du fyllt i alla fält.
Skicka