Tavastgatan 48
118 24 Stockholm
08-410 28 194
bitte@sbuab.se

Röda längan

  • Plats: Orminge, Stockholm
  • Projekt: Påbyggnad, nya bostäder
  • Omfattning: Byggstart Hösten 2020, inflytt våren 2022
  • Status: 3 nya våningar ovanpå befintligt hus

Röda längan

Arbetet med Röda Längan i Orminge innebär en vision om en förbättring av boendekvalitén i området. Den befintliga byggnaden byggs på med tre nya våningsplan och samtliga våningsplan förses med balkonger. Hela huset kläs sedan i ett enhetligt yttre skal för att ge byggnaden ett nytt och sammanhållet uttryck. Alla lägenheter får stora gröna uterum som tillsammans med odlingarna i markplan skapar nya sociala rum och mötesplatser. Förhoppningen är att huset och dess omgivning ska få ett nytt, lite roligare liv – tjugo minuter med buss från Slussen i Stockholm.

Vill du veta mer om projektet?

Tack! Vi håller dig uppdaterad.
Kontrollera att du fyllt i alla fält.
Skicka