Tavastgatan 48
118 24 Stockholm
08-410 28 194
bitte@sbuab.se

Villa Fehr

  • Plats: Nättraby, Karlskrona
  • Projekt: 1 punkthus med lägenheter samt 12 atriumhus
  • Omfattning: 23 lägenheter i punkthuset. 12 atriumhus markplan
  • Status: Detaljplan har vunnit laga kraft. Byggstart april 2020

Villa Fehr

I området Nättraby i Karlskrona står ett levande kulturminne i form av 1800-talsbyggnaden Villa Fehr. Byggnaden, som uppfördes mellan 1812 och 1860, präglas starkt av dåtidens vurm för jugend och nationalromantik. Strax intill dessa historiska miljöer kommer ett nytt bostadsområde att resa sig, bestående av ett punkthus med bostadsrätter samt tolv atriumhus. Centralt läge, goda kommunikationer i en grönskande miljö, med Nättrabyån strax intill, utmärker platsen.

Stor hänsyn har tagits till de ursprungliga miljöerna kring Villa Fehr. Inte minst huvudbyggnadens park som var praktfullt anlagd på sin tid med bågformade planteringar, kastanjer och lindar, fruktträd och bersåer. Det nya området fortsätter i samma tradition med mycket gröna ytor. Byggstart våren 2020 med inflyttning hösten 2021.

Läs mer om projektet här …