Tavastgatan 48
118 24 Stockholm
08-410 28 194
bitte@sbuab.se

SBU Framtid satsar på träbyggande

SBU Framtid satsar på träbyggande

SBU Framtid satsar på träbyggande

I början av året bildade SBU AB tillsammans med JSB och Wingårdhs det gemensamma bolaget SBU Framtid AB. Med syftet att med större genomförandekraft kunna skapa konstnärligt arkitektoniska miljöer som också är kostnadseffektiva. Nu tas nästa steg då bolaget även fokuserar på att bygga mer i trä och inleder ett samarbete med Södra Skogsägarna.

Startskottet blir Kilströmskaj i Karlskrona. 50 lägenheter, ett sexvåningshus och två fyravåningshus vars fasader kommer att bestå av färgade cederspån.

– Jag vill bygga mer i trä! Numera utgår vi från trä som stommaterial i alla nya projekt, om inte kunden specifikt efterfrågar något annat. Förutom dess arkitektoniska möjligheter har trästommen också ett väsentligt lägre klimatavtryck. Därför känns det helt rätt att vi i SBU Framtid nu väljer att samarbeta med Södra, säger Gert Wingårdh.

SBU Framtid AB bildades för att med gemensamma krafter enklare kunna projektera och bygga fler kostnads- och priseffektiva bostäder med hög arkitektonisk gestaltning samt med målet att bygga flera klimatneutrala hus.

Wingårdhs bidrar med det arkitektoniska, JSB står för produktionserfarenhet och produktionsresurser medan Torsten Kai-Larsen från SBU står för omfattande nätverk och flerårig erfarenhet av fastighetsutveckling. Att inleda ett samarbete med Södra blir ett steg i vår vision om att kunna bygga mer i trä.